فرایند پذیرش ایده در مرکز رشد فناوری ابرکوه

 

فرد یا گروه متقاضی پذیرش در مرکز رشد فناوری ابرکوه می باید فرم درخواست پذیرش را پر نموده و به این مرکز ارسال نمایند. مرکز رشد پس از دریافت این فرم، توضیحات لازم را طی دو جلسه به افراد متقاضی اعلام داشته و پس از تکمیل نهایی فرم، موضوع در جلسه شورای پذیرش که هر سه ماه یکبار برگزار می گردد مطرح می شود.پس از موافقت شورای پذیرش، مرکز رشد نسبت به عقد قرارداد با صاحبان ایده اقدام خواهد نمود.
 افراد خلاق، نوآور و کارآفرین به شرط دارا بودن ایده محوری مناسب، توان تخصصی و مهارتی جهت اجرای ایده، دارا بودن تیم کاری برای پیشبرد اهداف و داشتن طرح کسب و کار قابل توجیه می توانند به پذیرش در این مرکز امیدوار باشند.

 

 فرایند پذیرش طرح در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد
در صورتی که مایل هستید نمونه ای از طرح خلاقانه ای را که در ذهن دارید بسازید و یا به دنبال ثبت اختراع هستید می توانید فرم پذیرش در مرکز نوآوری را تکمیل نموده و برای ما بفرستید.
همچنین شما می توانید ضمن بازدید از سایت http://noavari.ystp.ac.ir به اطلاعات کاملی از چگونگی حمایت این مرکز از طرح ها، ابتکارات و اختراعات دسترسی پیدا کنید.