ردیف

نام شرکت

موضوع فعالیت

پذیرش

ایده محوری

1

طلای سبز

 

کشاورزی

رشد

تولید و پرورش ماهی در استخرهای آب کشاورزی

2

نواندیشان کویر ابرکوه

 

روانشناسی

رشد

ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی

3

شفق کویر

شیمی

رشد

تولید و توزیع مواد و تجهیزات شیمیایی و آزمایشگاهی

4

بقا صنعت ایساتیس

مکانیک

رشد

تولید دستگاههای کم حجم بسته بندی مایعات

5

علوم و فنون پارس

 

رایانه

رشد

ارائه خدمات بانکداری الکترونیک

6

ستاره کویر آبتین

رایانه

رشد

طراحی و تولید نرم افزار

7

پارس قطره کویر

کشاورزی

رشد

ارائه خدمات آبیاری

8

بوم نقش کویر

 

معماری

رشد

ارائه خدمات طراحی و معماری

9

همکاران صنعت شمس

حسابداری

رشد

ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی

10

ایساتیس دام پیشگامان

دامپروری

رشد

تولید و پرورش نژاد آمیخته گوسفند بومی با نژاد رومانوف

11

هسته رواق

معماری

پیش رشد

خدمات معماری

12

وزین آب صدرا

عمران

پیش رشد

خدمات عمرانی

13

سبزینه 1

کشاورزی

پیش رشد

تولید کود ورمی کمپوست

14

بوم و قلم

تولید لوازم التحریر

پیش رشد

ایجاد اشتغال برای نابینایان با تولید لوازم التحریر

15

شهرسازی و ترافیک

شهرسازی

پیش رشد

ارائه خدمات فنی و مهندسی