نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون محترم نوآوری و فناوری پارک در مرکز رشد ابرکوه

$lead.getData()

آقای دکتر فقیه خراسانی، معاون محترم فناوری و نوآوری پارک ضمن بازدید از مرکز رشد ابرکوه در جلسه ای که با حضور شرکتهای مستقر در مرکز ابرکوه برگزار گردیده بود شرکت نمود.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این جلسه ضمن بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر با فعالین شرکتهای پذیرش شده در مرکز ابرکوه به گفت و گو نشست و ضمن شنیدن مشکلات فراروی فعالیتهای اقتصادی این موسسات نوپا، برای رفع دغدغه این شرکتها قول مساعد داد.

در ابتدای این جلسه قیومی، مدیر مرکز ابرکوه ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم در مرکز ابرکوه به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت. وی از اجرای 40 برنامه در راستای اهداف و رسالتهای مرکز رشد در سال 1393 در مرکز ابرکوه خبر داد.

در این جلسه مواردی نظیر استفاده از معافیت مالیاتی، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، عقد قرارداد با مشاورین مورد نیاز شرکتها، دعوت از صندوق پژوهش جهت حضور در ابرکوه، لزوم ثبت اطلاعات شرکت به عنوان دانش بنیان، لزوم انتقال تجربیات مراکز رشد به یکدیگر، استفاده شرکتها از امتیازات استقرار در پارکها و ... مطرح گردید.

در این بازدید که همزمان با هفته دولت صورت گرفت مهندس فرهنگ نیا، مدیر محترم مرکز رشد  فناوری اطلاعات و ارتباطات و مهندس غفارزاده، مدیر محترم اداری پارک نیز حضور داشتند.