نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال دو طرح از مرکز رشد ابرکوه به جشنواره جوان خوارزمی

$lead.getData()

مرکز رشد فناوری ابرکوه با دو طرح در شانزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می گردد، شرکت نموده است.

آقای محسن احمدی پوراز شرکت شفق کویر ابرکوه با یک طرح در گروه صنایع شیمیایی  و آقای امیر رضا مولودی از شرکت ستاره کویر آبتین با یک طرح در گروه مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات در این رقابت علمی شرکت خواهند نمود.

این جشنواره در هر سال با حضور جوانان علاقه مند با هدف تشويق جوانان نوآور، خلاق و کارآفرين کشور و گسترش انگيزه و روحيه خودباوري در آنان، ارج نهادن به پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فنّاوران جوان کشور، کمک به شناسايي، جذب و پرورش استعدادهاي جوان کشور در زمينه‌هاي مختلف علمي و فنّاوري، فراهم آوردن بستري مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين جوانان نوآور کشور و ساير جوانان نوآور در عرصه بين‌المللي، ايجاد بستر و فضاي مناسب براي معرفي جوانان نخبه کشور و حمايت از طرح‌هاي برگزيده آنان، تسهيل مسير تجاري‌سازي و کاربردي نمودن نتايج تحقيقات جوانان کشور، کمک به ترويج فرهنگ پويش، نوآوري و خلاقيت در ميان جوانان کشور توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار می گردد.

 بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، شبکه رادیویی دانش و ... از حامیان جشنواره جوان خوارزمی هستند.لازم به ذکر است  همه ساله در هفته پژوهش برگزیدگان این جشنواره معرفی و از تلاش های آنان تجلیل به عمل می آید.